Chirurgické ošetření

Extrakce zubu- je nejčastějším typem ošetření. Ošetření provádíme v lokální nebo svodné anestezii- ošetření je bezbolestné a pacient je plně při vědomí. Součástí je i poextrakční ošetření rány pomocí kolagenových čepu a následným zašitím rány. Takto ošetřená rána se lépe hojí a zkracuje se doba hojení. Chirurgická extakce zubu moudrosti- někdy je nutné zub moudrosti extrahovat. Přičinou bývá stížené prořezávání zubu. Předchází se tak pozdějším komplikacím jako je stížené otevírání úst, bolest. Vážnou komplikací je rozvinutí kolemčelistního zánětu.Zpět